Danes je 25.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2079/2017, Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, z dne 7.5.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebamiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
1374/2022
7.5.2022
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nabavo potrošnega materiala in strokovne literature, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroške zdravniških pregledov delavcev,