Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pregled novosti ZDoh-2Z in podzakonskih predpisov

20.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:16:06

Poglavja

Na on-line seminarju bo predavateljica predstavila novosti novele Zakona o dohodnini ZDoh-2Z in podzakonskih predpisov. Vsebina bo na poudarku novosti in sicer pri obdavčitvi najemnin, dohodka iz dejavnosti, dohodkov iz kapitala, vpliv nove dohodninske lestvice na izračun dohodkov s povzetkom ključnih novosti pri obračunu plač. Odgovorila bo tudi na vaša vprašanja.

 

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.