Danes je 2.3.2024
Najnovejši video seminarji

Obračun DDPO 2023 Garancija

01:59:08, Fenja Borštnar, 20.2.2024
Na voljo za: VDU gold
... V on-line seminarju bo prikazano, kako so računovodski podatki uporabljeni in prilagojeni v skladu z davčnimi predpisi v obračunu davka od dohodkov pranih oseb, ki se ga pripravlja za leto 2023. Med drugim bodo obravnavani davčno nepriznani odhodki in delno priznani odhodki za reprezentanco ...

Sklepanje pogodb o zaposlitvi Garancija

00:56:22, Jerica Petrovič, 20.2.2024
Na voljo za: VDU gold
... Jerica Petrovič Na webinarju bo predavateljica pojasnila obveznosti delodajalcev in zakonske določbe, ki jih morate upoštevati pri sklepanju pogodb o zaposlitvi. Izvedeli boste še, katere novosti je na tem področju uvedla novela Zakona o delovnih razmerjih, pa tudi, na kaj paziti ob inšpekcijskem nadzoru ...

Novosti pri obračunu prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja, obvezna šolska praksa ter novosti pri obračunu prispevkov od plač v letu 2024 Garancija

00:59:25, Anica Žgajnar, 16.2.2024
Na voljo za: VDU gold
... Anica Žgajnar Predavateljica predstavlja tematiko obračuna dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja. Gre za pogodbe o delu, sejnine, občasno in začasno delo upokojencev, nagrade in druge dohodke s praktičnimi primeri in izračuni s posebnim poudarkom na novostih v letu 2024. Predstavljeno ...

Obvezni in priporočljivi akti delodajalca v letu 2024 Garancija

00:55:46, Jerca Petrovič, 29.1.2024
Na voljo za: VDU gold
... Jerca Petrovič Na spletnem seminarju bomo predstavili, katere interne pravilnike in akte morate delodajalci sprejeti ob upoštevanju zakonskih novostih. Na spletnem seminarju bomo predstavili, katere interne pravilnike in akte morate delodajalci sprejeti ob upoštevanju zakonskih novostih, ki veljajo v ...

Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih Garancija

00:55:57, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, 29.1.2024
Na voljo za: VDU gold
... mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka Predavateljica je predstavila popravek odbitka DDV po 68. in 69. členu ZDDV-1, praktične primere in popravek odbitka DDV, kadar je odbitni delež. Predavateljica je predstavila popravek odbitka DDV po 68. in 69. členu ZDDV-1, praktične primere in popravek odbitka ...

Obračun plač: novosti v 2024 Garancija

01:02:54, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, 18.1.2024
Na voljo za: VDU gold
... Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek V letošnjem letu nas ponovno čaka nekaj novosti pri obračunavanju plač, zlasti pri obračunu prispevkov in nadomestil, pa tudi minimalne plače. Na spletnem seminarju bo predavateljica predstavila, katere novosti boste morali upoštevati pri pripravi obračunov plač ...

Pregled sprememb Slovenskih računovodskih standardov v SRS 2024 Garancija

01:04:42, Ida Kavčič, 15.1.2024
Na voljo za: VDU gold
... Ida Kavčič Spreminjajo se okvir SRS, točke 1 (pomembnost), 2 (dolg), 3 (tečajne razlike), 5 (računovodske usmeritve – ko ni opredeljeno v SRS; iščemo strokovne podlage v MSRP; nato si podlago sprejmemo v usmeritve), 7 (odloženih terjatev in obveznosti ne bo treba izkazovati MSP), 8 (nekratkoročna ...

Računovodski pogovor o aktualnih vprašanjih glede knjiženja odhodkov, obveznosti in časovnih razmejitev

01:01:39, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, 12.1.2024
Na voljo za: VDU gold
... Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek Predavateljica je podala odgovore na vaša vprašanja, ki zajemajo problematiko knjiženja za odhodke, kamor sodi: knjiženje stroškov dela, knjiženje amortizacije, knjižbe časovnih razmejitev, knjiženje stroškov in odhodkov glede na to, ali gre za odhodke in stroške ...

Vpliv političnih, gospodarskih in podnebnih sprememb na računovodske izkaze 2023 Garancija

00:46:58, Sonja Novakovič Jelen, univ.dipl.ekon., 14.12.2023
Na voljo za: VDU gold
... Sonja Novakovič Jelen, univ.dipl.ekon. Aktualni pojavi v letu 2023 vplivajo na gospodarsko nestabilnost tako pri nas kot po svetu. Družbe so tako primorane spremenjene razmere upoštevati pri prepoznavanju in oceni tveganj, ki vplivajo na njihovo poslovanje in pripraviti ustrezne odzive nanje kot tudi ...

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco 2023 Garancija

00:57:36, Gordana Gliha, 13.12.2023
Na voljo za: VDU gold
... Premoženjska bilanca predstavlja izkaz premoženja, pri katerem se terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (PU) izločijo na podlagi metodologije pobota. Predavateljica bo glede na pravnoorganizacijsko obliko PU opozorila na posebnosti v premoženjski bilanci. Pri obravnavi premoženja ...
več videov
Najbolj gledani video seminarji
Aktualni seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. avgust 2022, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Pravna varnost pri arhiviranju kadrovskih dokumentov

31. avgust, med 9.00 in 12.00, (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Kako zadostiti zakonskemu minimumu varnega kadrovanja, katere kadrovske dokumente je delodajalec dolžan hraniti trajno in zakaj določene dokumente hraniti najmanj do izteka pritožbenih rokov? Kako si z organiziranim pristopom poenostaviti delo pri hrambi dokumentov ter katero zakonodajo je pri tem dolžan upoštevati delodajalec javnega prava ter katero delodajalec zasebnega prava? Namen našega seminarja je opolnomočiti kadrovske delavce in ostale zaposlene, ki delajo s personalnimi mapami sodelavcev in kadrovskimi evidencami z znanji zakonitega arhiviranja kadrovskih dokumentov. 

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Napovedujemo!

VIDEO SEMINAR

Novosti pri obračunu prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja, obvezna šolska praksa ter novosti pri obračunu prispevkov od plač v letu 2024
Anica Žgajnar

Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih
mag. Aleksandra Heinzer

Obračun DDPO 2023
Fenja Borštnar

AVTORSKI KOLEKTIV

Naši video seminarji so nastali v sodelovanju z najbolj znanimi in najboljšimi strokovnjaki z določenega področja.

Aleksandra Heinzer
predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Tanja Bohl
odvetnica, specializirana za delovno pravo.

Ida Kavčič
davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko.

Irena Kamenščak 
svetuje na področju dohodnine v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.

Majda Gominšek
finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Sabina Lamut
davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega ter računovodskega svetovanja.

Vsi predavatelji

NOVO!

Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

 

VideoCampus AppStore

ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.