Danes je 1.6.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 4240/2022, Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, z dne 30.12.2022

ANEKS
k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter kot posledica sklenjenega Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21) in upoštevaje 2. člen Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen
(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1)
Prvi odstavek 7. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08, 16/17 in 136/22) se spremeni tako, da se glasi:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
 
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta 
Delovno mesto
Tarifni razred 
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
 
35
45
2
E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
 
37
47
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
 
42
52
4
E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
 
42
52
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
 
4
5
6
E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
 
4
5
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
 
39
49
8
E017045
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
 
39
49
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
 
31
41
1
E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
 
33
43
11
E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
 
33
43
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
 
43
53
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
 
46
56
14
E01702
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
 
46
56
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
 
45
55
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
 
35
45
17
E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
 
31
41
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
 
42
52
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
 
4
5
2
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
 
39
49
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
 
4
5
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
 
45
55
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
 
43
53
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
 
42
52
25
E01703
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
 
42
52
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
 
47
57
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
 
45
55