Danes je 16.6.2024
Naročilnica

Organiziranje obračuna plač v povezavi s podatki o izrabi delovnega časa

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 27. 11. 2023
Čas: 10.00 - 11.00
Število razpoložljivih mest: 9

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Obračun plač konec leta pridobiva več podatkov, ki bodo določali plače, spreminjajo se tudi nekateri predpisi. Pregledali bomo sledeče vsebine:

  • Podatki za obračun plače – ure in evidenca (novosti od 20.11.)
  • Najnižja osnova za obračun prispevkov za ZZ in PIZ.
  • Osnova za obračun ali povprečna bruto plača preteklih treh mesecev ali preteklega leta.
  • Osnova za obračun osnovne plače in nadomestil 
  • Sklenjenih pogodb z več delodajalci (plača, prevoz, regres za prehrano, potni nalogi).
  • Obravnavanje bolniške odsotnosti in vrste višin nadomestil (novosti po ZDR-1 D).
  • Nagrada za poslovno uspešnost.
  • Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

Predavatelji:
dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in portalov. Njena značilnost je, da združuje teorijo in prakso, ki ju spretno in zavzeto prenaša med udeležence.