Danes je 30.1.2023

Spremembe ZGD-1 na področju računovodenja

01:03:20 Ida Kavčič 26.11.2015
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Novosti iz novele Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1J)Garancija

00:42:10 Ivan Kranjec, univ. dipl. prav. 26.5.2017
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Osnovni kapital, rezerve in kratkoročne finančne obveznostiGarancija

00:34:26 Ida Kavčič 28.11.2017
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Letno poročilo za leto 2017: računovodski vidik

00:50:14 Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek 12.1.2018
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016

01:25:44 Ida Kavčič 15.12.2015
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Plačila direktorjem družb - sklenitev ustreznih pogodb

01:02:27 Irena Kamenščak, univ. dipl. prav. 22.8.2014
Na voljo za: VDU silver | VDU gold

Letni popis in vpliv na davčno osnovo zavezanca

00:36:54 mag. Sabina Lamut LamutS d.o.o. Davčna svetovalka ... 21.12.2015
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Spremembe, ki jih prinaša ZGD-1I

00:36:32 Aleš Budja, univ. dipl. prav. 5.8.2015
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold