Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Davčne blagajne - kaj moramo vedeti?

30.10.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:35:30

Poglavja

Od 2. januarja 2016 je obvezna uporaba davčnih blagajn, predavateljica Sabina Lamut pa predstavlja  vse, kar moramo vedeti o uvedbi in predvsem uporabi davčnih blagajn.

Uvodoma predstavi, kdo je vse zavezanec za davčno potrjevanje računov oziroma za uporabo davčnih blagajn, pri čemer našteje vse tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. V nadaljevanju izpostavi, kaj so zavezanci dolžni pripraviti in sprejeti pred pričetkom uporabe davčne blagajne.

Predavateljica podrobneje pojasni sam postopek potrjevanja računov, pa tudi predpisane postopke v različnih situacijah, ki bi se lahko pripetile v praksi, na primer kako postopati, če ob izdaji računa ni znan način plačila ali kaj narediti v primeru, da pride do prekinitve v delovanju elektronske povezave ali če elektronska naprava za izdajo računov ne deluje.

Obravnavana sta tudi nadzor in davčni prekrški, kjer so predstavljene tudi višine kazni, med drugim tudi za kupca. Na koncu je nekaj besed namenjenih še prehodnemu obdobju in sklepim mislim glede davčnih blagajn.

 

Kazalo vsebine:

  • Zavezanec za davčno potrjevanje računov
  • Kaj so zavezanci dolžni pripraviti in sprejeti pred pričetkom uporabe davčne blagajne?
  • Postopek potrjevanja računov
  • Predpisani postopki v različnih situacijah v praksi
  • Nadzor in davčni prekrški –  prekršek tudi za kupca
  • Prehodno obdobje –  ali prinaša poenostavitve?  

 

Oglejte si še naslednje video seminarje:

Spremembe, ki jih prinaša ZGD-1I

DDV pri storitvah prevoza blaga

Celotna serija Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov

 

Predavatelj:

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.

DAVBLKMVE.pdf 0.52 MB