Danes je 1.10.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Inšpekcijski nadzor IRSD nad interventnimi ukrepi

22.3.2021, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:03:43

Poglavja

Pristojnost IRSD na področju delovnih razmerij je zelo široka in raznolika, pri čemer so v zadnjem letu področje nadzora delovnih razmerij močno zaznamovale tudi posledice novega koronavirusa. V tem okviru je bil IRSD deležen več novih pristojnosti in posledično pooblastil, saj je bila z namenom omilitve in odprave posledic koronavirusne bolezni sprejeta nova normativna ureditev.

Na seminarju vas bomo opremili z znanjem o pristojnostih IRSD, ki so povezane z izvajanjem nadzora nad nekaterimi začasnimi ukrepi, sprejetimi z namenom ohranitve delovnih mest. V tem okviru se bomo osredotočili predvsem na ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile in ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa. Vsi našteti namreč sodijo v delovno področje inšpekcijskega nadzora IRSD.

 

Predavateljica:

Odvetniška kandidatka Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2016, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice in nato po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 2021, na delovnem mestu odvetniške kandidatke. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.