Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Knjiženje popisnih razlik in pravilna obravnava z vidka ZDDV-1 in ZDDPO-2

7.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:32:23

Poglavja

V video seminarju predstavljamo, kako knjižiti popisne razlike ter jih pravilno obravnavati z vidika ZDDV-1 in ZDDPO-2.

V enem izmed prejšnjih video seminarjev je predavateljica Sabina Lamut predstavila letni popis in vpliv samega popisa na davčno osnovo zavezanca, sedaj pa predstavlja še nadaljevanje. Uvodoma pojasni, kakšne so lahko ugotovitve popisa, torej kje nastajajo praviloma razlike in kakšne vrste popisnih razlik poznamo.

Nadaljuje s pojasnilom, kakšen je računovodski vidik obravnave popisnih razlik,  nato pa izpostavi še popisne razlike in njihov vpliv na obračun DDV - v nekaterih primerih se DDV namreč pri primanjkljajih ne obračuna, v drugih pa se mora obvezno obračunati.

Osrednji del video seminarja je namenjen praktičnim primerom knjiženja popisnih razlik ter njihove presoje z davčnega vidika po ZDDPO-2. Tukaj predavateljica  predstavi sedem konkretnih primerov – med drugim denimo pojasnuje,  kaj narediti, če imamo ugotovljen presežek, primanjkljaj zaloge materiala, nekurantne zaloge ali na primer če gre za slabitev terjatev in obveznosti.

 

Kazalo vsebine:

  • Ugotovitve popisa –  kje nastajajo razlike in vrste popisnih razlik
  • Računovodski vidik obravnave popisnih razlik
  • Popisne razlike in vpliv na  obračun DDV
  • Praktični primeri  knjiženja  popisnih razlik – presoja z davčnega vidika po ZDDPO-2

 

Oglejte si še naslednje video seminarje:

Letni popis in vpliv na davčno osnovo zavezanca

Davčni inšpekcijski nadzor v praksi

Davčne blagajne - kaj moramo vedeti?

 

Predavatelj:

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.