Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Letni popis in vpliv na davčno osnovo zavezanca

21.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:36:54

Poglavja

Z letnim popisom zagotovimo resničen in pošten prikaz stanja v poslovnih knjigah  in izkazih, hkrati pa lahko zmanjšamo svojo davčno osnovo.

V uvodu video seminarja predavateljica Sabina Lamut predstavlja, kako lahko letni popis s strani davčnega zavezanca vpliva na davčno osnovo. Tukaj poda primer podjetja, ki letnega popisa ni opravilo, ter podjetja, ki je opravilo letni popis.

V nadaljevanju predavateljica predstavi pravne podlage za obvezno izvedbo letnega popisa, nadaljuje pa z vrstami popisa in predstavitvijo rokov a izvedbo popisa.  Izpostavi potek popisa, z določenimi nalogami in vrstnim redom posameznih nalog, nato pa še obrazloži predmet popisa in samo izvedbo popisa. Tukaj pojasni, kaj se vse popiše ter kako naj bo popis pravilno izveden ter na kaj je potrebno biti pozoren.

Na koncu je predstavljeno, kakšne so lahko ugotovljene popisne razlike, kako ukrepati pri določenih razlikah ter kakšen je sam vpliv teh razlik na davčno osnovo.

 

Kazalo vsebine:

  • Kako lahko vpliva popis davčnega zavezanca na davčno osnovo ?
  • Pravne podlage za obvezno izvedbo letnega popisa
  • Vrste popisa in roki  za izvedbo popisa
  • Potek popisa
  • Predmet popisa in izvedba
  • Popisne razlike in vpliv  na davčno osnovo

 

Oglejte si še naslednje video seminarje:

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016

Davčne blagajne - kaj moramo vedeti?

Spremembe, ki jih prinaša ZGD-1I

 

Predavatelj:

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.