Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Letno poročilo za gospodarske družbe za leto 2018

28.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:47:01

Poglavja

Gospodarske družbe morajo v letu 2019 pripraviti in oddati letno poročilo in davčni obračun do izjemoma 1. 4. 2019 (zadnji dan marca namreč pride na nedeljo). Letno poročilo oz. računovodski izkazi se oddajo preko spletne aplikacije Ajpes, davčni obračun pa preko spletne aplikacije eDavki. Kakšna je zakonska podlaga priprave letnega poročila, na kaj morate biti pozorni pred in med pripravo letnega poročila, pa v pričujočem video seminarju predstavlja strokovnjakinja Majda Gominšek. Seminar je namenjen tako d.o.o. kot tudi s.p.

 

Kazalo vsebine:

 • Zakonska podlaga
 • Uporaba SRS in PSR
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Sklepi s.p. ali enoosebne družbe
 • Letni popis sredstev in obveznosti (inventura)
 • Inventurne razlike
 • Postopki pred izdelavo letnega poročila
 • Kontrola bruto bilance - preverjanje po razredih
 • Sestava računovodskih izkazov in davčnega obračuna
 • Računovodski izkazi - d.o.o.
 • Pojasnila oz. razkritja
 • Računovodski izkazi - s.p.

  

Predavatelj

Majda Gominšek

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.