Danes je 28.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Letno poročilo za leto 2017: računovodski vidik

12.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:14

Poglavja

Prve tri mesece v letu se računovodje ubadajo predvsem z letnim poročilom, zato vam v video seminarju predstavljamo sestavo letnega poročila za gospodarske družbe za leto 2017, torej tako imenovani računovodski del letnega poročila.

Predavateljica Majda Gominšek uvodoma na kratko omeni zakonske podlage, ki diktirajo sestavo letnega poročila, nato pa pojasni, kaj morate upoštevati pri sestavi letnega poročila v povezavi s SRS 2016.  Nadaljuje z razlago, kako po ZGD-1 ugotoviti in pravilno razvrstiti velikost družb, kajti od velikosti družbe je odvisno tudi samo poročanje.

Posledično predavateljica tako predstavi obseg poročil za posamezno velikost družbe in pojasni, katera so razkritja, prav tako pa poda tudi dodatna pojasnila k postavkam računovodskih izkazov. Podrobneje je predstavljen tud poseben režim, ki velja za mikro družbe.

V nadaljevanju je na vrsti predstavitev opravil pred sestavo letnega poročila in zaključkom leta, nato pa še predstavi posebnosti izkazovanja posameznih ekonomskih kategorij. Tako so predstavljene posebnosti izkazovanja za opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, poslovne terjatve, zaloge surovin in materiala, dolgoročne rezervacije, časovne razmejitve, prihodke in odhodke preteklih let ter blagajniško poslovanje. 

 

Kazalo vsebine:

  • SRS 2016 – kaj upoštevati pri sestavi letnega poročila 2017
  • Velikost družb in s.p. po ZGD-1
  • Katera so razkritja?
  • Dodatna pojasnila k postavkam računovodskih izkazov
  • Poseben režim za mikro družbe
  • Opravila pred sestavo letnega poročila in zaključek leta
  • Posebnosti izkazovanja posameznih ekonomskih kategorij

 

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

Predavatelj

Majda Gominšek

Majda Gominšek
Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor ter soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.