Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za delo

30.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:42

Poglavja

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju IRSD) opravlja nadzor na treh področjih, in sicer nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu in nadzor na socialnem področju. Po podatkih IRSD se največji delež ugotovljenih kršitev nanaša na plačilo za delo, vodenje obveznih evidenc in opravljanje dela na drugih pravnih podlagah, ki se izkažejo za prekrito delovno razmerje. V okviru webinarja bodo delodajalci opozorjeni na nepravilnosti, ki jih IRSD opaža pri svojih nadzorih, tako da bodo lahko zakonito prilagodili svoje delovanje.

 

Iz programa seminarja:

  • predstavitev področij nadzora IRSD;
  • kakšna pooblastila ima IRSD, kaj vse lahko preveri;
  • kako se lahko delodajalec pripravi na nadzor;
  • pravice in dolžnosti delodajalcev ob obisku inšpektorja;
  • v praksi najpogosteje ugotovljene kršitve;
  • pregled sankcij za kršitve.

 

Predavateljica:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.