Danes je 1.10.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Nadzor IRSD nad izplačili plač in regresa

11.3.2022, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:05:31

Poglavja

Pristojnost IRSD na področju delovnih razmerij je zelo široka in raznolika, pri čemer so med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami še vedno nepravilnosti na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, med katere uvrščamo tudi izplačilo regresa za letni dopust.

Na seminarju bomo udeležence opremili z znanjem o obveznostih delodajalca v zvezi s plačilom za delo na podlagi veljavne delovnopravne zakonodaje. Poleg tega se bomo ukvarjali s kršitvami plačila za delo, ki zajemajo kršitve, povezane z neizplačilom oziroma prepoznim izplačilom plač, dodatkov, kršitve v zvezi z minimalno plačo, neizplačilom oziroma prepoznim izplačilom regresa za letni dopust bodisi v celoti, bodisi v sorazmernem delu in podobno. Predstavljen bo tudi okvir pristojnosti inšpektorja za delo, s tem povezane pravice in obveznosti delodajalcev ter predvidene kazni.

 

Predavateljica:

Odvetniška kandidatka Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2016, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice in nato po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 2021, na delovnem mestu odvetniške kandidatke. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.