Danes je 1.10.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Novi pravilnik o izdelavi ocene požarne ogroženosti

20.1.2021, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:07:52

Poglavja

Zagotavljanje požarne varnosti je ključnega pomena tako v bivalnem kot v delovnem okolju. V začetku meseca decembra je bil sprejet in v uradnem listu objavljen Pravilnik o izdelavo ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). Omenjeni pravilnik, ki je začel veljati 19. 12. 2020 bo smiselno nadomestil Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti prvič objavljen že leta 1996, ki mu veljavnost tako preneha 19. 12. 2020.

Predpisi, ki opredeljujejo požarno ogroženost so v slovenskem pravnem redu izredno pomembni. Od stopnje požarne ogroženosti, ki je obvezen del vsakega požarnega reda je namreč odvisen cel niz organizacijskih ukrepov na področju varstva pred požarom, začenši z usposabljanji, vajami evakuacije in izvajanjem požarnih straž.

Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi pravilnik je niz dejavnikov, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe. Tako lahko lastnik objekta nekoliko bolj učinkovito kot prej  kot olajšavo pri oceni požarne ogroženosti uporabi vgrajene sisteme aktivne in pasivne požarne varnosti.

 

Predavatelj:

Dr. Aleš Jug je izredni profesor na področju požarne varnosti in managementa. Predava na univerzah v ZDA in v Sloveniji. Dr. Jug je predsednik komisije za požarno preventivo pri mednarodnem združenju reševalnih služb CTIF in član ekspertne skupine IFSS - International Fire Safety Standards (IFSS) Coalition sklicane s strani Organizacije združenih narodov z namenom posodobitve standardov na področju varstva pred požarom. Strokovno se ukvarja s svetovanjem na področju ocene požarnih tveganj in je eden od mentorjev v Šoli procesne varnosti, ki teče pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Je soavtor strokovnega priročnika o načrtovanju požarne varnosti, ki je izšel pri Inženirski zbornici Slovenije.

Opravljena ima doktorska študija s tematik požarnega inženirstva (področje transport in logistika, Univerza v Ljubljani, 2011) in oskrbovalnih verig (področje poslovnih ved, Worcester Polytechnic Institute, 2019). V letih od 2001 do 2014 je bil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani nosilec predmetov, kot so Teorija gorenja, gašenja in dinamika požarov, Gašenje požarov in reševanje ter Požarna preventiva v tehnologiji.