Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Oblikovanje cen programov v vrtcih in v šolah z vrtci

19.4.2023, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:24:13

Poglavja

Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov.

Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Iz metodologije izhaja, da se kot elementi za oblikovanje cen programov upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil.

Največji izziv pri izračunu predstavlja pravilen izračun planiranih stroškov, ki bodo sestavljali programske cene različnih oddelkov.

Vrtec mora še posebno pozornost posvetiti pravilnemu izračunu normativa delavcev, ki se izračuna v skladu z Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Izračun normativnega števila delavcev pa zavisi od števila in vrst oblikovanih oddelkov glede in predvideno število vpisanih otrok ter drugih dejavnikov (sočasna prisotnost, podaljšan delovni čas,...).

Tekom seminarja bo podrobneje obrazložena celotna metodologija izračuna cen programov vrtca, postopek sprejema, načina financiranja razlike do polne cene. Poslušalci pa bodo opozorjeni tudi na pogoste napake, ki se zaznavajo pri izračunu programskih cen vrtca.

Predavateljica:

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., preizkušena državna notranja revizorka, ki ima pridobljen tudi naziv preizkušeni računovodja v javnem sektorju (mednarodni certifikat CIPFA). V preteklosti zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave ima več kot 15  letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva občin, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov. Hkrati pa že od leta 2011 bogate izkušnje pri izvajanju notranjih revizij proračunskih uporabnikov. Polona Gostan je tudi avtorica strokovnih prispevkov, ki obravnavajo področja notranjega revidiranja, poslovanja proračunskih uporabnikov, določanja plač in računovodstva za založbo Verlag Dashöfer. Prispevki, ki so objavljeni v vestniku Javni sektor in na portalu SEJA, vsebujejo praktične rešitve za različna opravila, ki jih izvajajo računovodje, kadroviki in drugi strokovni delavci v javnem sektorju.