Danes je 28.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Organizacijski vidik računovodenja

16.5.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:08

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja tematiko, ki je včasih premalo obravnavana, in sicer organizacijski vidik dela računovodje ter težave, s katerimi se računovodje srečujejo pri svojem delu.

Predavateljica uvodoma predstavi zakonske predpise, ki se uporabljajo pri samem računovodenju, pri čemer omeni predpise za gospodarstvo in javni sektor, omeni pa tudi funkcije sodobnega računovodstva in kdo so uporabniki računovodskih informacij.

Nato preide na tematiko organizacije računovodstva, kjer izpostavi vrste računovodstev ter moralne kakor tudi pravne podlage računovodenja. Obravnavana je tudi sama prepletenost med oblikovalcem, presojevalcem in uporabnikom računovodskih informacij, kjer so tudi izpostavljena računovodska načela in njihova pomembnost.

V zadnjem delu so predstavljene in komentirane posebnosti in težave, s katerimi  se srečujejo računovodski delavci, podrobneje je govora o poslovnih skrivnosti, obveznostih, ki jih nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter tudi o mobingu na delovnem mestu. Predavateljica na koncu poda svoj osebni nasvet, kako naj se računovodje spopadejo z vsemi posebnosti in težavami na svojem delovnem mestu.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonski predpisi
  • Organizacija računovodstva
  • Prepletenost med oblikovalcem, presojevalcem in uporabnikom računovodskih informacij
  • Posebnosti, težave, s katerimi  se srečujejo računovodski delavci

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.