Danes je 26.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Poročanje o odpadni embalaži

15.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:49:34

Poglavja

S spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je prišlo do kar nekaj novosti glede poročanja o odpadni embalaži in uporabi plastičnih nosilnih vrečk. Bistvene novosti so tri:

 1. Obvezno je poročanje o odpadni embalaži tudi za podjetja (prav tako s.p.), ki na slovenski trg dajo do 15 ton embalaže.
 2. Vse plastične nosilne vrečke se zaračunajo, brezplačne so lahko edino zelo lahke plastične nosilne vrečke, vendar le v primeru, da se uporabljajo za nezaščitena/nepakirana živila.
 3. Obvezen je vpis (in plačilo okoljskih dajatev) proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov plastičnih nosilnih vrečk na FURS. 

V video seminarju okoljska strokovnjakinja Polonca Poljanec Perič predstavlja aktualno temo z zakonodajnega in okoljskega vidika, predstavi novosti in postopek registracije ter vodenja evidence odpadne embalaže, na koncu pa odgovori na pereča vprašanja naročnikov. 

 

Kazalo vsebine:

 • Uvod in vsebina
 • Zakonodajne spremembe in novosti
 • Definicija embalaže
 • Razvrščanje predmetov med embalažo
 • Vrste embalaže
 • Komunalna in nekomunalna embalaža
 • Osebe, ki ravnajo z odpadki
 • Embalaža, dana v promet
 • Obveznosti
 • Vpis v evidenco/potrditev registracije
 • Vodenje evidence
 • Letno poročilo
 • Novosti za distributerje
 • Primeri poročanja
 • Globe
 • Vprašanja in odgovori

 

Predavateljica:

Polonca Poljanec Perič, diplomirana inženirka kemije, ki je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.