Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Poslovni razgovori, poslovna pogajanja in sklepanje mednarodnih pogodb

24.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:52:03

Poglavja

Poslovni razgovori, poslovna pogajanja in sklepanje pogodb so zelo pomembni, zlasti, ko ima podjetje na drugi strani partnerja, ki prihaja iz tujine. Prav zato smo pripravili video seminar, v katerem vam Ivanka Šenk-Ileršič posreduje bogate izkušnje in nasvete iz prakse.

Predavateljica najprej predstavi, kako naj potekajo poslovni razgovori in dogovarjanja za poslovne razgovore. Tako med drugim izpostavi najpomembnejše elemente neposrednega medsebojnega sporazumevanja v mednarodnih podjetjih, kaj so lahko pogoste težave pri navezavi stikov in kasneje pri samem vodenju poslovnega razgovora.

V drugem delu video seminarja boste izvedeli, kakšno naj bo vodenje poslovnih razgovorov kot tudi same priprave na poslovni sestanek. Predavateljica na primer pojasni, kakšno naj bo načrtovanje poti, kakšna naj bo sama priprava na razgovor, katere podatke o kupcu moramo pridobiti, pa tudi, kako priti do sklenitve dogovora oziroma sporazuma.

Sledijo poslovna pogajanja – tukaj boste spoznali temeljne sestavine pogajanj, kateri dejavniki vplivajo na pozitiven izid poslovnih pogajanj, kakor tudi, kakšen je sam pogajalski proces – na tem mestu predavateljica opiše posamezne faze pogajalskega procesa.

V zadnjem delu je na vrsti še sklepanje pogodb – torej, kakšno pogodbo naj sklenemo s tujim poslovnim partnerjem. Sklepanje gospodarskih pogodb v mednarodnih poslih je namreč pogosto povezano z vprašanji, po katerih pravnih predpisih oziroma zakonodaji se bo gospodarska pogodba obravnavala, ker so poslovni partnerji kot pravne osebe iz različnih držav. Zato so predstavljeni pravni viri pri mednarodnih pogodbah, in sicer mednarodne konvencije, CISG – Dunajska konvencija, trgovinske klavzule Incoterms, ter nekateri splošni poslovni pogoji. Izpostavljeni so še nekateri problemi pri pogodbah, kakor tudi vrste pogodb, denimo mednarodna kupo-prodajna pogodba, pogodba o zastopanju in distribucijska pogodba.

 

Kazalo vsebine:

  • Poslovni razgovori in dogovarjanja za poslovne razgovore
  • Vodenje poslovnih razgovorov in priprave na poslovni sestanek
  • Poslovna pogajanja
  • Sklepanje pogodb - kakšno pogodbo skleniti s tujim poslovnim partnerjem

 

Predavatelj:

Ivanka Šenk Ileršič, mag. ekonomskih znanosti s področja mednarodnega marketinga, ima dolgoletne izkušnje na vodstvenih in vodilnih mestih na področju internacionalizacije podjetij ter trženju in prodaji njihovih izdelkov na tujih trgih. V podjetjih, kjer je bila zaposlena, je zgradila in organizirala celotno prodajno mrežo na trgih Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Njena velika prednost je znanje tujih jezikov, brez katerega bi bilo delo na tujih trgih praktično nemogoče. V zadnjih 5 letih je sodelovala z različnimi slovenskimi podjetji na področju svetovanja pri vstopanju na tuje trge, iskanju novih poslovnih partnerjev (kupcev), raziskavi trga, operativni izvedbi (formalno-pravni del) izvoznega poslovanja (naročanje, pogodbe, sejmi, reklamacijski postopek itd.). Je višješolska predavateljica za predmete Mednarodno poslovanje, Trženje in Prodaja ter avtorica učbenikov s tega področja. Pred kratkim je izdala tudi obsežno knjigo - priročnik Mednarodno poslovanje.