Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Povračila stroškov na službeni poti

20.7.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:53:41

Poglavja

V video seminarju predavateljica Majda Gominšek obravnava zanimivo tematiko povračila stroškov na službeni poti. Najprej predstavi zakonske predpise iz računovodskega, delovnopravnega in davčnega področja, ki jih je potrebno upoštevati, ko govorimo o povračilih stroškov pri službenih poteh. Nadalje predstavi različne vrste povračil stroškov, od regresa za prehrano med delom, solidarnostne pomoči, do stroškov, ki nastanejo pri službeni poti (dnevnice, kilometrina, stroški prenočevanja, itd.).

S 1. januarjem 2018 je s spremembami Zakona o dohodnini prišlo tudi do podrobnejšega razlikovanja med službeno potjo in napotitvijo, zato se predavateljica dotakne tudi te tematike. Predstavi kriterije za razmejitev med službeno potjo in napotitvijo delavca v tujino.

Največ časa pa predavateljica posveti računovodskemu in davčnemu vidiku povračil stroškov za službena potovanja, kamor spadajo recimo potni nalog, obračun dnevnic in akontacija.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonski predpisi
  • Višina povračil stroškov
  • Vrste povračil stroškov
  • Davčno priznani stroški
  • Opredelitev službene poti in napotitve delavca v tujino
  • Spremembe v letu 2018
  • Računovodski in davčni vidik povračil
  • Vprašanja in odgovori

 

Predavatelj

Majda Gominšek

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.