Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o računovodstvu - prilagoditev na SRS 2016

30.8.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:00

Poglavja

Zaradi novih Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) je potrebno tudi prilagoditi pravilnik o računovodstvu. Slednji je obvezni interni akt, ki ga mora imeti podjetje.

Majda Gominšek uvodoma na kratko predstavi zakonske predpise, zaradi katerih je potrebno prilagoditi pravilnik o računovodstvu, nato pa predavateljica predstavi, katere spremembe so nam prinesli novi SRS 2016. Tukaj govori o novostih novih standardov, same spremembe pri standardih I, II in III ter tudi Pravila skrbnega računovodenja (PSR).

V nadaljevanju so predstavljene konkretne sprememebe pravilnika 2016, ki se jih morate lotiti v podjetju. Te spremembe se nanašajo na nepremičnine v pridobivanju, vštevanje stroškov izposojanja v nabavno vrednost, neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, začetek amortiziranja, dobro ime, model poštene vrednosti pri naložbenih nepremičninah, finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe, popravke terjatev do kupcev, deleže v razširjenem dobičku  (plačila zaposlenim, upravi, nadzornemu svetu iz dobička)ter na podjetnikov kapital, prav tako pa so tudi spremembe, ki se nanašajo na računovodske izkaze. Vse te spremembe so pojasnjene s strani predvateljice.

Zadnji del video seminarja je posvečen primerom pravilnika o računovodstvu glede na status pravne osebe. Tako je obrazloženo, zakaj sploh potrebujemo pravilnik o računovodstvu in kakšna mora biti vsebina pravilnika. Določene postavke vsebine pravilnika so nato podrobneje obrazložene, tudi glede na status pravne osebe. Predavateljica tukaj opozori, kaj morajo določene pravne osebe upoštevati in na kaj morajo paziti.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonski predpisi
  • Katere spremembe prinašajo SRS 2016?
  • Konkretne spremembe Pravilnika v letu 2016
  • Primeri pravilnika o računovodstvu glede na status pravne osebe

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.