Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pridobitna in nepridobitna dejavnost, javna služba ter tržna dejavnost: problemi ter razlike

6.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:37:03

Poglavja

Pogosto se pojavljajo dileme, kako ustrezno in pravilno razmejiti ter opredeliti pridobitno in nepridobitno dejavnost oziroma javno službo in tržno dejavnost. 

Majda Gominšek v video seminarju najprej predstavlja splošna dejstva in osnovne pojme o pridobitni, nepridobitni in tržni dejavnosti ter javni službi. Navaja pravne osebe, ki se srečujejo s to problematiko, in izpostavlja, kje moramo opredeliti pridobitno dejavnost.

V nadaljevanju se predvateljica loti računovodskega vidika razmejitve javna-tržna dejavnost in nepridobitna-pridobitna dejavnost. Med drugim izpostavi opredelitev tržne dejavnosti v javnih zavodih, oblikovanje cene tržne dejavnosti in razporejanje presežka prihodkov nad odhodki, doseženimi  iz opravljanja tržne dejavnosti, pojasni pa tudi razmejevanje odhodkov  med javno službo in tržno dejavnostjo ter sodila.

V zadnjem delu video seminarja se loti še davčnega vidika razmejitve med posameznimi dejavnostmi.  Tukaj med drugim obravnava, kateri dohodki se štejejo za pridobitne, kateri do dohodki iz nepridobitne dejavnosti, kako je s priznavanjem odhodkov ter davkom od dobička.

 

Kazalo vsebine:

  • Splošno o javni,  tržni, pridobitni in nepridobitni dejavnosti
  • Računovodski vidik razmejitve javna-tržna dejavnost oziroma nepridobitna – pridobitna dejavnost
  • Davčni vidik razmejitve javna-tržna dejavnost oziroma nepridobitna – pridobitna dejavnost

 

Oglejte si še naslednje video seminarje:

Davčne blagajne - kaj moramo vedeti?

Osnovna sredstva

Primerjava stroškov: plače, pogodbeno delo in avtorski honorarji 

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

PRINNPRDEJ.pdf 0.36 MB