Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Primeri knjiženj glede na spremembe SRS 2016

25.10.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:34:10

Poglavja

Z novimi SRS 2016 so se spremenila tudi knjiženja nekaterih poslovnih dogodkov, najpomembnejše spremembe pa predstavljamo v video seminarju.

V slednjem predavateljica Sabina Lamut predstavlja novosti pri knjiženju zaradi novih SRS 2016, in sicer z namenom, da boste spoznali bistvene oziroma najbolj izpostavljene novosti, ni pa zajetih nekaterih manjših ali drobnih sprememb.

Predavateljica v video seminarju predstavlja skupno 7 primerov knjiženj, ki so povezani s konkretnimi poslovnimi dogodki. Uvodoma predstavi tri primere knjiženj, ki so povezani s ključnimi novostmi SRS 2016: odločitev za vrednotenje stavbe po modelu revaloriziranja, pravilno knjiženje sprememb poštene vrednosti ter odtujitev in kasnejša prodaja zgradbe, vrednotene po metodi revaloriziranja.

Predstavljena sta dva primera knjiženj, kjer se poslovna dogodka povezana s pripoznavanjem prihodkov v času trajanja najema, en primer knjiženja se nanaša na poslovni dohodek pripoznavanja glede na sestavine prodajnega posla, en primer knjiženja pa je zajet v povezavi z menjalnimi posli s komercialno vsebino.

 

Kazalo vsebine:

 • Primeri knjiženj povezani s ključnimi novostmi v skladu s SRS 2016
  • Primer 1
  • Primer 2
  • Primer 3
 • Primeri knjiženj pripoznavanja prihodkov v času trajanja najema
  • Primer 4
  • Primer 5
 • Primeri knjiženj,  povezani s pripoznavanjem glede na sestavine prodajnega posla
  • Primer 6
 • Primer knjiženja: menjalni posli s komercialno vsebino
  • Primer 7

 

Vsi video seminarji predavateljice

 

Predavatelj:

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.