Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Primeri knjiženj v skladu s predhodnimi določbami SRS 2016

28.9.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:21:27

Poglavja

Organizacije so dolžne zaradi novih SRS 2016 po stanju 1. januarja 2016 prerazporediti  posamezne postavke sredstev in obveznosti  do njihovih virov v skladu  s prehodnimi določbami. Slednje določata  11. točka uvoda v SRS in okvir SRS, če to določajo posamezni SRS, ter spremeniti računovodske usmeritve.

V kolikor posamezni SRS ne dovoljuje več računovodske usmeritve, ki so jo dopuščali SRS 2006, je dolžna  organizacija to spremeniti in učinke knjižiti kot to določajo prehodne določbe. V video seminarju predvateljica Sabina Lamut predstavlja obvezne spremembe, ki so jih dolžne organizacije spremeniti na dan 1. januarja 2016.

Uvodoma predstavi prenovljene SRS 2016 in določila prehodnih določb, nato pa poda primere knjiženje, in sicer za tri skupine. Najprej so na vrsti pojasnila in primeri knjiženj glede na prehodne določbe v primeru opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev. V nadaljevanju predavateljica predstavi primere knjiženj glede na prehodne določbe za zemljišča in zgradbe, v zadnjem delu video seminarja pa še za finančne naložbe.

 

Kazalo vsebine:

  • Prenovljeni SRS-ji 2016 in določila prehodnih določb
  • Primeri knjiženj glede na prehodne določbe: opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva
  • Primeri knjiženj glede na prehodne določbe: zemljišča in zgradbe
  • Primeri knjiženj glede na prehodne določbe: finančne naložbe

 

Vsi video seminarji predavateljice

 

Predavatelj:

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.