Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Sistemizacija DM, veljavni PKP ukrepi glede zaposlovanja in drugi predpisi v letu 2022

31.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:47:10

Poglavja

Na spletnem seminarju se bomo posvetili ureditvi kadrovskega načrta in sistemizacije, ob upoštevanju ZIPRS2223 (64. in 65. člen) ter podzakonskem aktu, ureditev iz ZDUPŠOP (PKP10) v povezavi z zaposlovanjem v vzgoji in izobraževanju (78. člen). Vse te spremembe so bile uveljavljene z objavami v Uradnem listu konec lanskega leta.

Vladni predlog sprememb Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju vsebuje spremembo tretjega odstavka 3. člena uredbe, ki določa organ, ki je pristojen za uvrščanje delovnih mest direktorjev oziroma tajnikov v lokalni skupnosti, in sicer se kot pristojno osebo v tem primeru namesto ministra, pristojnega za javno upravo, določa župana.

Upoštevaje to spremembo, se spreminjajo tudi kriteriji za uvrščanje direktorja/tajnika, ki so določeni v prilogi 4 uredbe, ki vsebuje kriterije ter njihove vrednosti po dejavnostih. V skladu s prehodno ureditevijo v 6. členu,  se direktorji oziroma tajniki občinskih uprav in načelniki upravnih enot uvrstijo v višji plačni razred v skladu s spremenjeno ureditvijo s 1. 3. 2022. Izvedeli boste tudi kaj prinašajo napovedane spremembe.

 

Predavateljica:

Mag. Edita Horvat trenutno kot direktorica vodi zasebni zavod IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja. Pred nastopom petletnega mandata direktorice inštituta je bila več let inšpektorica za sistem plač v javnem sektorju na Inšpektoratu za javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Inšpekcijske nadzore je opravljala tudi na področju sistema javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih. Ima dolgoletne izkušnje na področju pogajanj s sindikati javnega sektorja v zvezi s plačami in je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana v številne vladne pogajalske skupine, ki jih je tudi vsebinsko koordinirala. Sodelovala je pri nastajanju in usklajevanju plačne zakonodaje ter tarifnih delov kolektivih pogodb različnih dejavnosti javnega sektorja, in sicer v okviru Direktorata za sistem plač v javnem sektorju, ki je od leta 2001 vsebinsko in strokovno pokrival to področje za celotni javni sektor v okviru Ministrstva za notranje zadeve.Med drugim je bila zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bogate delovne izkušnje je pred prvo zaposlitvijo v javnem sektorju pridobila tudi v gospodarstvu, predvsem na področju trženja, prodaje, uvoza ter uveljavljanja priznanih tujih blagovnih znamk v avtomobilski in tekstilni industriji na našem tržišču.Dobro ji je poznano področje lokalne samouprave, saj je bila v eni od občin nekaj let občinska svetnica. V letih od 2010 do 2015 je bila s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije imenovana za sodnico porotnico Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih.Naziv magistrice znanosti je pridobila v letu 2016, in sicer po uspešno opravljenem zagovoru magistrskega dela na temo sistema plač v javnem sektorju.