Danes je 25.5.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)

19.10.2012, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:42:59

Poglavja

Namen noveliranega ZGO-1D je spodbujanje gospodarstva, kar pomeni, da se hitrejše in lažje pričenjajo investicije. Tako naj bi ZGO-1D pospešil zagon gospodarskega in investicijskega ciklusa, kar bo v končni fazi izboljšalo delovanje celotnega gospodarstva v državi. Seminar pred vami vas bo izčrpno seznanil z zadnjimi spremembami novele ZGO-1D in vas opozoril na novosti, ki so temeljnega pomena za gradbeništvo v vsakdanji praksi.

Vsebina videoseminarja:

 • Definicije in pomen posameznih spremenjenih izrazov
 • Neovirano gibanje v večstanovanjskih stavbah
 • Imenovanje odgovornih oseb
 • Sprememba namembnosti v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah
 • Uporabno dovoljenje
 • Predpis, ki določa vrsto objektov in vzdrževalna dela
 • Projektiranje in projektna dokumentacija
 • Ukinitev območja za določitev strank v postopku GD
 • Javni natečaj
 • Projektni pogoji in soglasja
 • Odmik od meje za nezahtevni objekt
 • Stranke v postopku GD
 • Izjave strank
 • Minimalna komunalna oprema  
 • Vročitev odločbe
 • Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
 • Prekrški in prehodne določbe

 

Predavatelj:

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav. Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Zavodih za izvajanje kazenskih sankcij, Je predavateljica, avtorica prispevkov in so/avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbeništva.