Danes je 26.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Storitve v zvezi z nepremičninami po 1. 1. 2017

23.12.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:27

Poglavja

S 1. 1. 2017 se začnejo uporabljati 13. b, 31. a in 31. b člen Izvedbene uredbe o DDV, zato Aleksandra Heinzer predstavlja, katere spremembe to prinaša.

Uvodoma predstavi dve pomembni načeli, in sicer načelo namembnosti blaga ter načelo potrošnje storitev ter predstavi dileme – predvsem, ali gre za storitev ali za dobavo blaga. Nato na hitro ponovi pravila, ki veljajo pri opravljanju storitev, nato pa predstavi same storitve v zvezi z nepremičnino, prav tako pa nazorno prikaže korake, ki jih moramo izvesti.

Predavateljica tudi predstavi in napoti na pomembne predpise in gradiva, v nadaljevanju pa še izpostavi štiri kategorije nepremičnin, ki jih razdeli Izvedbena uredba, ter poda pomembne napotke. Pojasni, kako preverimo, ali je storitev povezana z nepremičnino, pa tudi tipične primere storitev na nepremičnini v tujini.

Prav tako predavateljica obravnava tudi opravljanje storitev v zvezi z nepremičnino v tujini ter tudi samo evidentiranje, na koncu pa se dotakne še druge strani, torej prejemanja storitev v zvezi z nepremičnino.

 

Kazalo vsebine:

 • Porazdelitev DDV po uniji
 • Dileme
 • Ponovitev pravil pri opravljanju storitev
 • Storitve v zvezi z nepremičnino
 • Koraki
 • Pomembni predpisi in gradiva
 • Štiri kategorije nepremičnin
 • Povezanost storitve z nepremičnino
 • Storitve na nepremičnini v tujini – tipični primeri
 • Opravljanje storitev v zvezi z nepremičnino v tujini in evidentiranje
 • Prejemanje storitev v zvezi z nepremičnino

 

Predavatelj:

Mag. Aleksandra Heinzer je mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 do 2022 je bila zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, trenutno pa isto organizacijo zastopa v skupini VAT expert group, ki prav tako deluje pod okriljem Evropske komisije. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV dileme. Kot zunanja sodelavka svetuje največjim mednarodnim svetovalnim družbam, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev, ki jih organizira ta založba. Kot strokovna predavateljica s področja DDV sodeluje tudi s Slovenskim inštitutom za revizijo, hrvaško zbornico davčnih svetovalcev, srbskim združenjem davčnih svetovalcev in številnimi mednarodnimi organizatorji DDV izobraževanj.