Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2195/2020, Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, z dne 8.9.2020

SKLEP
o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1. točka
Do dodatka za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu ter za izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma zavodu so upravičeni javni uslužbenci, ki so zaposleni v:
 
Zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami:
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Vzgojni zavod Kranj
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
Mladinski dom Jarše Ljubljana
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
Center za sluh in govor Maribor
Mladinski dom Maribor
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Vzgojni zavod Planina
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Osnovnih šolah z oddelki osnovne šole s prilagojenim programom:
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Gornja Radgona