Danes je 25.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2295/2013, Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, z dne 26.12.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitveZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
3813/2015
26.12.2015
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela (v nadaljnjem besedilu: prosto delovno mesto) Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve.
2. člen
(sporočanje podatkov)
(1)  Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi:
-  javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu,
-  izvedbe posredovanja zaposlitve ali
-  ugotavljanja obstoja ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb v postopkih izdaje dovoljenja za zaposlitev, modre karte EU, enotnega