Danes je 28.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2424/2012, Pravilnik o zaposlitvenih centrih, z dne 1.1.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o zaposlitvenih centrihZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih
3850/2016
1.1.2017
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)  Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje zaposlitvenega centra (v nadaljnjem besedilu: pridobitev statusa zaposlitvenega centra), način financiranja njegovega delovanja in način porabe sredstev iz naslova državnih pomoči.
(2)  Ta pravilnik ureja tudi postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa zaposlitvenega centra ter način izvajanja nadzora nad poslovanjem zaposlitvenega centra.
2. člen
(namen zaposlitvenega centra)
Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le