Danes je 26.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

21.6.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:58:19

Poglavja

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih je pomembna tema, ki jo izpostavljamo v video seminarju, v katerem odvetnica Tanja Bohl predstavlja, kaj vse morate vedeti glede varstva osebnih podatkov.

Tako predavateljica predstavi osnovne pojme po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), pojasni, kaj je načelo sorazmernosti ter poudari splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, pa tudi pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Video seminar nadaljuje s predstavitvijo, kako postopati glede obdelave in varstva občutljivih osebnih podatkov ter namenom zbiranja ter nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, pa tudi varstva posameznikov pri tem.

Govora je tudi o zavarovanju osebnih podatkov in dolžnosti zavarovanje slednjih, pravici posameznika do seznanitve in varstva delavčeve osebnosti in njegovih osebnih podatkov. Podana so tudi navodila za samo obdelavo osebnih podatkov ter vodenje evidence o zaposlenih delavcih, evidence o izrabi delovnega časa in evidence o izrabi delovnega časa.

Predavateljica predstavi tudi smernice Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih, na koncu pa še omeni tudi varstvo osebnih podatkov v EU ter splošno uredbo o varstvu podatkov, katere določbe se bodo pričele uporabljati v letu 2018.

 

Kazalo vsebine:

 • Uvodoma
 • Varovanje in obdelava osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Osnovni pojmi po ZVOP-1
 • Načelo sorazmernosti
 • Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju
 • Obdelava in varstvo občutljivih osebnih podatkov
 • Namen zbiranja in nadaljnja obdelava ter varstvo posameznikov
 • Zavarovanje osebnih podatkov in dolžnost zavarovanja osebnih podatkov
 • Pravica posameznika do seznanitve
 • Varstvo delavčeve osebnosti in delavčevih osebnih podatkov
 • Obdelava osebnih podatkov
 • Evidenca o zaposlenih delavcih in vodenje evidence
 • Evidenca o stroških dela in vodenje evidence
 • Evidenca o izrabi delovnega časa in vodenje evidence
 • Smernice Informacijskega pooblaščenca
 • Varstvo osebnih podatkov v EU
 • Splošna uredba o varstvu podatkov

 

Predavatelj:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.