Danes je 2.3.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco 2023

13.12.2023, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:36

Poglavja

Premoženjska bilanca predstavlja izkaz premoženja, pri katerem se terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (PU) izločijo na podlagi metodologije pobota.

Predavateljica bo glede na pravnoorganizacijsko obliko PU opozorila na posebnosti v premoženjski bilanci. Pri obravnavi premoženja je namreč potrebno izhajati iz pravnoorganizacijske oblike PU. Predstavljena bo tudi premoženjska bilanca Upravljavca sredstev sistema EZR občin.

Z navedenim izobraževanjem bodo zato PU lahko pridobili informacije, ki jim bodo v pomoč pri pripravi podatkov premoženjske bilance.

Novost v letu 2023 je kontrola podatkov vnosa osnovnih podatkov vezanih na podatke Registra proračunskih uporabnikov.

 

Predavateljica:

Gordana Gliha (univ.dipl.ekon, zaposlena na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtorica je odgovorna za pripravo metodologij evidentiranja in poslovnih poročil poslovnih dogodkov upravljanja sistema EZR države. Avtorica sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva. Sodeluje s strokovno javnostjo na področju računovodenja v povezavi s proračunskim financiranjem tako na področju države kot lokalnih skupnosti.