Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Vpliv ZIUZEOP na podjetja in podjetnike

29.4.2020, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 02:17:34

Poglavja

Prvi del: Vpliv ZIUZEOP na izvršilne postopke in na postopke osebnega stečaja
Vpliv na izvršilne postopke in postopke osebnega stečaja ureja 92. člen novega ZIUZEOP. Ureja izvršbe, ki so sicer urejene v ZIZ v 101. členu in 159. členu ZDavP-2. Na on-line seminarju s predavateljico Dido Volk bomo obravnavali, kako to vpliva na izvršbe na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke in izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet. Kakšne so posebnosti za delodajalce in kakšne za organizacije za plačilni promet ter kako je z osebnimi stečaji. Obravnavali bomo tudi, kako vpliva ZIUZEOP na drugo fazo izvršilnega postopka (odlog izvršbe).

Drugi del: Vpliv ZIUZEOP in drugih interventnih zakonov na obračune (akontacij) davkov in prispevkov podjetnikov in podjetij
Novi ZIUZEOP vpliva predvsem na obračun (akontacij) davkov in prispevkov podjetnikov in podjetij in pa izplačilo temeljnega dohodka podjetnikom. Pomembno vpliva tudi na izračunavanje plač, kjer prihaja do številnih različnih kombinacij poslovnih dogodkov in statusov prejemnikov. Ob sami zakonodaji, ki ne daje vseh odgovorov, moramo sproti upoštevati tudi pojasnila pristojnih. Več o tem boste izvedeli v on-line seminarju, ki ga bo izvedel mag. Dejan Petkovič.

KER JE BIL PO IZVEDBI ON-LINE SEMINARJA objavljen (pomemben) odgovor FURSa,  in smo tolmačili drugače, vas seznanjamo, da je dne 11. 5. 2020 je FURS dopolnil odgovor 59 c. Krizni dodatek se izplačuje tudi za dneve praznika.

 Primer 2: v aprilu 2020 je po delovnem koledarju delodajalca 20 delovnih dni in 2 praznika, ki bi bila drugače delovna dneva. Delavec, ki dela vse dni v mesecu, odsoten pa je na praznični dan, ki bi bil sicer delovni dan (ponedeljek) je upravičen do kriznega dodatka v višini 200 eur.

Pod enakimi pogoji je delavec, ki je zaposlen za polovični delovni čas upravičen do kriznega dodatka, ki znaša 100 eur.

 mag. Dejan Petkovič

 Dodatni odgovori na vprašanja iz video seminarja na portalu DARA tukaj.

Predavatelja:

Dida Volk, univ. dipl. prav., je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike, za Verlag Dashöfer pa med drugim izvaja seminarje, spletne seminarje v živo in video seminarje.
mag. Dejan Petkovič je samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na seminarjih in konferencah založbe Verlag Dashöfer.