Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Zakonske zahteve za dokumentacijo o varnosti in zdravju pri delu

2.7.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:13:35

Poglavja

Video seminar obravnava zakonske zahteve za dokumentacijo o varnosti in zdravju pri delu – tako same zakonske zahteve kot tudi, kako se zaščititi pred inšpekcijo.

V uvodu predavatelj Primož Obolnar, ki je diplomiran varnostni inženir z večletnimi izkušnjami, predstavi, kdo je lahko zadolžen kot strokovni sodelavec za opravljanje strokovnih nalog – lahko gre bodisi za zaposlenega znotraj podjetja ali strokovno podjetje oziroma organizacijo.

V nadaljevanju video seminarja se predavatelj osredotoči na to, kako pripraviti dokumentacijo o varnosti in zdravju pri delu ter predvsem katero dokumentacijo pripraviti. Tukaj podrobneje razdela posamezne vrste dokumentov, aktov in pravilnikov, ki jih je potrebno izdelati, ter opozori na pomembne zadeve,  na katere je potrebno paziti in jih upoštevati v praksi.

V drugem delu video seminarja se posveti zaščiti pred inšpekcijo. Poda pojasnila, kdo opravlja nadzor nad izvajanjem posameznih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Sledi podrobnejša predstavitev primerov prekrškov delodajalcev, pa tudi delavcev in samozaposlenih ter predpisane kazni za posamezne vrste kršitev.

Na koncu predavatelj še izpostavi Zakon o inšpekcijskem nadzoru in pojasni, kakšne pravice imajo inšpektorji in kaj pričakovati ob obisku inšpektorja v praksi.

 

Kazalo vsebine:                                                                                                      

  • Priprava dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu
  • Kako pripraviti dokumentacijo
  • Katero dokumetacijo pripraviti
  • Zaščita pred inšpekcijo
  • Primeri prekrškov in predpisane globe
  • Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 

Oglejte si še naslednje video seminarje:

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

Elektronski nadzor in zasebnost na delovnem mestu

Ne opecite se pri sklepanju pogodb

 

Predavatelj:

Primož Obolnar je leta 2007 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo - oddelek za tehniško varnost. Že od leta 2005 je zaposlen v podjetju, kjer se ukvarja tako z varnostjo in zdravjem pri delu, kot tudi z varstvom pred požarom. Ima izkušnje z delom na mnogih področjih, od lesne in mesne industrije, proizvodnje elektronskih komponent, gostinskih obratov in trgovin ter pisarniškega okolja. Ukvarja se z izobraževanjem zaposlenih, kot tudi s pripravo ustrezne dokumentacije, izvajanjem meritev mikroklime, pregledovanjem delovne opreme, izdeluje požarne rede in načrte reševanja ter svetuje delodajalcem pri celostni ureditvi delovnih mest, upoštevajoč tudi ergonomske zahteve.

ZZZDOVIZPD.pdf 0.33 MB