Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

ZSPJS s poudarkom na inšpekcijskem nadzoru

23.4.2018, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:22

Poglavja

V video seminarju strokovnjakinja mag. Edita Dobaj obravnava Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, s poudarkom na na tem, na kaj morajo biti pozorni proračunski uporabniki, da se izognejo oziroma pravočasno odpravijo morebitne napake s področja plač. Na ta način se preprečijo morebitne nevšečnosti v primerih inšpekcijskih nadzorov sistema javnih uslužbencev.

Na začetku se predavateljica osredotoči na predstavitev postopka določitve plač pred prehodom na nov plačni sistem, nadaljuje pa s postopkom določitve plač ob in pa po prehodu na nov plačni sistem (v primeru nove zaposlitve, premestitev in napredovanja v naziv).

Nadaljuje z nasveti kako se učinkovito pripraviti na inšpekcijski nadzor, kakšno sploh so ukrepi inšpektorja ter kakšne kazni vas lahko doletijo v primeru kršitev.

Kazalo vsebine: 

  • Inšpekcijski nadzor na podlagi ZSPJS
  • Postopek določitve plač
  • Pravne podlage in inšpekcijski nadzor
  • Kazenske določbe
  • Posebnosti

 

Predavatelj:

Mag. Edita Horvat trenutno kot direktorica vodi zasebni zavod IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja. Pred nastopom petletnega mandata direktorice inštituta je bila več let inšpektorica za sistem plač v javnem sektorju na Inšpektoratu za javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Inšpekcijske nadzore je opravljala tudi na področju sistema javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih. Ima dolgoletne izkušnje na področju pogajanj s sindikati javnega sektorja v zvezi s plačami in je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana v številne vladne pogajalske skupine, ki jih je tudi vsebinsko koordinirala. Sodelovala je pri nastajanju in usklajevanju plačne zakonodaje ter tarifnih delov kolektivih pogodb različnih dejavnosti javnega sektorja, in sicer v okviru Direktorata za sistem plač v javnem sektorju, ki je od leta 2001 vsebinsko in strokovno pokrival to področje za celotni javni sektor v okviru Ministrstva za notranje zadeve.Med drugim je bila zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bogate delovne izkušnje je pred prvo zaposlitvijo v javnem sektorju pridobila tudi v gospodarstvu, predvsem na področju trženja, prodaje, uvoza ter uveljavljanja priznanih tujih blagovnih znamk v avtomobilski in tekstilni industriji na našem tržišču.Dobro ji je poznano področje lokalne samouprave, saj je bila v eni od občin nekaj let občinska svetnica. V letih od 2010 do 2015 je bila s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije imenovana za sodnico porotnico Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih.Naziv magistrice znanosti je pridobila v letu 2016, in sicer po uspešno opravljenem zagovoru magistrskega dela na temo sistema plač v javnem sektorju.

INSPNDZRVDU.pdf 0.51 MB