Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pregled sprememb Slovenskih računovodskih standardov v SRS 2024

15.1.2024, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:04:42

Poglavja

Spreminjajo se okvir SRS, točke 1 (pomembnost), 2 (dolg), 3 (tečajne razlike), 5 (računovodske usmeritve – ko ni opredeljeno v SRS; iščemo strokovne podlage v MSRP; nato si podlago sprejmemo v usmeritve), 7 (odloženih terjatev in obveznosti ne bo treba izkazovati MSP), 8 (nekratkoročna sredstva za prodajo so v uvodu), SRS 1 (menjava delov sredstev, trenutek pripoznavanja, stroški odstranitev opredmetenega sredstva), SRS 3 (razporeditev v tri skupine finančnih naložb), SRS 4 (pripoznavanje, nedokončane storitve, metode vrednotenja zalog, prevrednotenje ob prehodu), SRS 5 (pripoznavanje), SRS 6 (nakupna vrednost), SRS 9 (razvrščanje), SRS 10 (ni bistvenih sprememb), SRS 13 (bruto princip stroškov dela), SRS 14 (na novo opredeljeni stroški), SRS 15 (metode za ocene variabilnega nadomestila, pripoznavanje pri agentu). Na on-line seminarju bo predavateljica predstavila bistvene novosti po posameznih ekonomskih kategorijah.

Predavateljica:

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru, kjer ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic, kot višja predavateljica pa predava tudi na Gea College v Ljubljani.