Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 507/2014, Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, z dne 28.11.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnikuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
3517/2015
28.11.2015
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa ali ureja:
-  kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: delodajalec za zagotavljanje dela) v času opravljanja te dejavnosti;
-  pridobitev dovoljenja, postopek vpisa v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: register) ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: evidenca), trajanje vpisa in druga vprašanja povezana z vpisom v register in evidenco;
-  način poročanja delodajalca za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo;
-  vsebino končnega poročila in vrsto dokumentacije v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ter rok za dokončanje začetih poslov in posredovanje poročila v primeru odvzema dovoljenja;
-  vsebino poročila neodvisnega revizorja in
-  način sodelovanja delodajalca za zagotavljanje dela z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(kadrovski pogoji)
(1)  Delodajalec za zagotavljanje dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: dejavnost), če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas z osebo (v nadaljnjem besedilu: strokovna oseba), ki:
-  ima doseženo najmanj