Danes je 2.12.2022
On-line seminar

Spletne nagradne igre in varstvo osebnih podatkov

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Datum: 08. 12. 2022
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 10

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši video seminarji

Kako komunicirati, kadar se znajdemo pod pritiski časovnih rokov Garancija

01:01:11, prof. Tatjana Zidar Gale, 18.11.2022
Na voljo za: VDU gold
... prof. Tatjana Zidar Gale Verjetno ste se tudi sami že znašli pod pritiskom časovnih rokov. Zahteve FURS-a in pravočasna oddaja DDV-ja ali pa obračun plač v vas sprožijo napetosti in stres, saj potrebujete vse potrebne podatke. Ob vsem tem ne bo šlo brez podatkov o dopustih, bolniških izostankih, kreditnih ...

Dvig cen in vpliv na javna naročila Garancija

00:58:53, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., 16.11.2022
Na voljo za: VDU gold
... Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav. Na spletnem seminarju bomo naslovili problematiko zvišanja cen in posledicah, ki jih to prinaša za javna naročila. Predavala bo odvetnica Miriam Ravnikar Šurk. Predavateljica: [[docid:73854]] ...

Novi Zakon o varstvu potrošnikov Garancija

00:56:44, mag. Kaja Breznik Ladinik, 9.11.2022
Na voljo za: VDU gold
... mag. Kaja Breznik Ladinik Državni zbor je 29. 9. 2022 sprejel nov in moderniziran Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Nov zakon združuje določbe prejšnjega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in hkrati vključuje tudi številne ...

Sklepanje pogodb o zaposlitvi Garancija

00:49:04, Tanja Bohl, odvetnica, 9.11.2022
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Pogodba o zaposlitvi je osnova in temelj delovnega razmerja. Delodajalec mora pri pripravi pogodbe o zaposlitvi poleg določil Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami), upoštevati tudi kolektivne pogodbe, ki ga zavezujejo, splošne akte, ter ostalo zakonodajo ...

Gradbeni zakon Garancija

00:42:25, mag. Boštjan J. Turk, 9.11.2022
Na voljo za: VDU gold
... mag. Boštjan J. Turk Na spletnem seminarju bomo izvedli, katere so ključne novosti zadnjega Gradbenega zakona. Seznanili se boste tudi s tem, kakšne spremembe je vpeljal Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Predavatelj: [[docid ...

Praktični napotki za pravilno pripravo vloge za državno pomoč zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina Garancija

01:59:30, Lidija Gošnjak, 28.10.2022
Na voljo za: VDU gold
... Po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) bo od 1. 11. do 15. 11. možno vlagati prošnje za pomoč. V on-line seminarju bomo pogledali, kateri so pogoji za pridobitev pomoči, kako se izkazuje njihovo doseganje in kako ...

Pravni vidik odpravnin pri upokojitvah, odpovedih iz poslovnega razloga in premestitvah Garancija

01:01:48, mag. Edita Horvat, 26.10.2022
Na voljo za: VDU gold
... mag. Edita Horvat Katere so podlage za določanje odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob upokojitvi ter pri premestitvi zaposlenega na nižje delovno mesto, kako se določi osnova in kakšne so posebnosti po dejavnostih v javnem sektorju ...

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih Garancija

01:09:16, Urška Krivec, univ. dipl. prav, 30.9.2022
Na voljo za: VDU gold
... Urška Krivec, univ. dipl. prav Področje varstva osebnih podatkov je v zadnjih letih izjemno aktualno področje, tudi v okviru delovnih razmerij. Tudi delodajalci so upravljavci osebnih podatkov in morajo skrbeti za skladnost obdelave le-teh ter ustrezno spoštovati pravico do zasebnosti delavcev na delovnem ...

Nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za delo Garancija

00:55:42, Tanja Bohl, odvetnica, 30.9.2022
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju IRSD) opravlja nadzor na treh področjih, in sicer nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu in nadzor na socialnem področju. Po podatkih IRSD se največji delež ugotovljenih kršitev nanaša na plačilo za ...

Pravilnik o šolskem oz. vrtčevskem skladu: zakonodaja in priporočila (2. del) Garancija

01:10:18, Tanja Bohl, odvetnica, 23.9.2022
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Šolski oziroma vrtčevski sklad ima različne deležnike, katerih vloge so urejene s pravilnikom. Z njim se lahko ureja tako položaj donatorjev, koristnikov, upravljavcev in ne nazadnje spremljevalcev porabe sredstev. Kako si pripraviti interni akt, ki bo ustrezal potrebam vaše organizacije ...
več videov
Najbolj gledani video seminarji

DDV po 1. 1. 2015

00:31:35, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, 17.12.2014
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold
... mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka S 1. 1. 2015 prihaja do nekaterih sprememb na področju DDV, ki jih predavateljica Aleksandra Heinzer predstavlja in analizira v tem video seminarju. S 1. 1. 2015 prihaja do nekaterih sprememb na področju DDV, ki jih predavateljica Aleksandra Heinzer predstavlja ...

DDV pri storitvah v gradbeništvu doma in v tujini

00:56:30, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, 3.1.2014
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold
... mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka Pri obračunavanju DDV pri storitvah v gradbeništvu, tako doma kot v tujini, moramo biti pozorni na nekatere zadeve, ki jih v video seminarju predstavlja Aleksandra Heinzer. Pri obračunavanju DDV pri storitvah v gradbeništvu, tako doma kot v tujini, moramo ...

Davek na nepremičnine

00:42:22, Aleš Budja, univ. dipl. prav., 27.12.2013
Na voljo za: VDU bronze | VDU silver | VDU gold
... Aleš Budja, univ. dipl. prav. S 1. 1. 2014 velja Zakon o davku na nepremičnine. Video seminar predstavlja pomembna določila in vsebino na novo uvedenega davka na nepremičnine. S 1. 1. 2014 velja Zakon o davku na nepremičnine. Video seminar predstavlja pomembna določila in vsebino na novo uvedenega ...

Potni nalogi in blagajniško poslovanje

00:55:35, Nataša Sorko, Vaš plus, d.o.o., 10.3.2014
Na voljo za: VDU silver | VDU gold
... Nataša Sorko, Vaš plus, d.o.o. Video seminar obravnava tematiko potnih nalogov in se na koncu na kratko tudi dotakne blagajniškega poslovanja. Video seminar obravnava tematiko potnih nalogov in se na koncu na kratko tudi dotakne blagajniškega poslovanja. Predavateljica Nataša Sorko uvodoma pojasni ...

Obračun potnih stroškov Garancija

01:22:34, Fenja Borštnar, 5.9.2022
Na voljo za: VDU gold
... Na spletnem seminarju bomo pogledali podlage obračuna in izplačil potnih stroškov v gospodarstvu za Slovenijo in za tujino. Odgovorili bomo na vprašanja, ki so na delavnicah in seminarjih vedno aktualna. In sicer, na kaj moramo biti pozorni pri obračunu in izplačilu potnih stroškov. ...
več videov
Aktualni seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. avgust 2022, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Pravna varnost pri arhiviranju kadrovskih dokumentov

31. avgust, med 9.00 in 12.00, (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Kako zadostiti zakonskemu minimumu varnega kadrovanja, katere kadrovske dokumente je delodajalec dolžan hraniti trajno in zakaj določene dokumente hraniti najmanj do izteka pritožbenih rokov? Kako si z organiziranim pristopom poenostaviti delo pri hrambi dokumentov ter katero zakonodajo je pri tem dolžan upoštevati delodajalec javnega prava ter katero delodajalec zasebnega prava? Namen našega seminarja je opolnomočiti kadrovske delavce in ostale zaposlene, ki delajo s personalnimi mapami sodelavcev in kadrovskimi evidencami z znanji zakonitega arhiviranja kadrovskih dokumentov. 

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Napovedujemo!

VIDEO SEMINAR

Spletne nagradne igre in varstvo osebnih podatkov
Kaja Breznik ladinik

Označevanje živil
Tatjana Kruder

 

  AVTORSKI KOLEKTIV

  Naši video seminarji so nastali v sodelovanju z najbolj znanimi in najboljšimi strokovnjaki z določenega področja.

  Aleksandra Heinzer
  predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

  Tanja Bohl
  odvetnica, specializirana za delovno pravo.

  Ida Kavčič
  davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko.

  Irena Kamenščak 
  svetuje na področju dohodnine v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.

  Majda Gominšek
  finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

  Sabina Lamut
  davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega ter računovodskega svetovanja.

  Vsi predavatelji

  NOVO!

  Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

   

  VideoCampus AppStore

  ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.

  Prenesi PDF