Danes je 30.11.2023
Najnovejši video seminarji

Organiziranje obračuna plač v povezavi s podatki o izrabi delovnega časa Garancija

01:23:13, 27.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... Obračun plač konec leta pridobiva več podatkov, ki bodo določali plače, spreminjajo se tudi nekateri predpisi. Obračun plač konec leta pridobiva več podatkov, ki bodo določali plače, spreminjajo se tudi nekateri predpisi. Pregledali bomo sledeče vsebine: Podatki za obračun plače – ure in evidenca ...

Obračun potnih stroškov na primeru večdnevnega potovanja Garancija

01:10:47, Fenja Borštnar, 21.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... Pogledali bomo kako se obračunajo dnevnice v primeru, če je zaposleni na službeni poti več dni. Primeri izračunov za Slovenijo in tujino. Kako obračunamo dnevnico v primeru kadar je zaposleni poleg službene poti še na dopustu? Kakšne so posebnosti pri plačilih nočitev, pa tudi računov ...

Delo od doma Garancija

01:01:03, Tanja Bohl, odvetnica, 13.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Na webinarju bomo predstavilii, kako v podjetju ustrezno urediti delo na domu, kakšne so določbe delovnopravne zakonodaje in kakšne so pri tem obveznosti delodajalcev. Naslovili bomo tudi vidik varstva osebnih podatkov. Na webinarju bomo predstavilii, kako v podjetju ustrezno urediti ...

Novosti pri obračunavanju plač Garancija

01:03:21, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, 10.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek Na seminarju bomo predstavili novosti, ki se nam obetajo na področju obračunavanja plač. Spremembe se namreč obetajo pri obračunu novega zdravstvenega prispevka zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, med drugim pa bomo pojasnili še, kako je z ...

Najpogostejše napake pri poslovanju s tujino Garancija

00:56:37, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, 8.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka Predatavateljica bo na seminarju predstavila najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri poslovanju s tujino. Predatavateljica bo na seminarju predstavila najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri poslovanju s tujino. Podrobnejši pregled vsebine: nabava ...

Izkaz in načrt denarnih tokov na praktičnih primerih Garancija

01:08:25, doc. dr. Lidija Robnik, 2.11.2023
Na voljo za: VDU gold
... doc. dr. Lidija Robnik Cilj video seminarja je ponuditi strokovno praktična znanja, na kateri vam bomo ponudili osnovna znanja in informacije s področja postopkov načrtovanja in analiziranja računovodskih  izkazov, načrtovanja in izdelavi denarnega toka ter razumevanje njegove vsebine, ki je usodnega ...

Novosti pri javnem naročanju za naročnike (poplave in interventna zakonodaja) Garancija

00:56:08, 13.10.2023
Na voljo za: VDU gold
... Na webinarju bomo pojasnili novosti na področju javnih naročil, ki veljajo za naročnike in so v veljavi zaradi avgustovskih poplav. Predavateljica bo pojasnila aktualne zakonodajne novosti (interventna zakonodaja), ki jih morate poznati naročniki in podala nekaj praktičnih napotkov. Na webinarju bomo ...

Vodenje evidenc delovnega časa po novem (Zakon o evidencah s področja dela in socialne varnosti) Garancija

01:23:35, Tanja Bohl, odvetnica, 5.10.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Z novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki se bo začela uporabljati 20. novembra 2023, se uvajajo nove obveznosti za delodajalce glede vodenja evidence o izrabi delovnega časa. Na spletnem seminarju bodo s praktičnega vidika obravnavane in podrobno ...

Zakon o zaščiti prijaviteljev Garancija

01:12:10, Tanja Bohl, odvetnica, 28.9.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Februarja je v veljavo stopil novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki uvaja sistemske mehanizme za prijavo kršitev veljavnih predpisov in ukrepe za zaščito oseb, ki takšne kršitve v svojem delovnem okolju prijavijo – tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Na webinarju ...

Računovodski in davčni vidik poslovnih dogodkov v povezavi z ujmami Garancija

01:05:19, Marija Tomc Muc, 28.9.2023
Na voljo za: VDU gold
... Na webinarju bomo obravnavali računovodski in tudi davčni vidik obravnave nekaterih poslovnih dogodkov v povezavi z naravnimi nesrečami s poudarkom na poplavah avgust 2023. Na webinarju bomo obravnavali računovodski in tudi davčni vidik obravnave nekaterih poslovnih dogodkov v povezavi ...
več videov
Najbolj gledani video seminarji
Aktualni seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. avgust 2022, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Pravna varnost pri arhiviranju kadrovskih dokumentov

31. avgust, med 9.00 in 12.00, (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Kako zadostiti zakonskemu minimumu varnega kadrovanja, katere kadrovske dokumente je delodajalec dolžan hraniti trajno in zakaj določene dokumente hraniti najmanj do izteka pritožbenih rokov? Kako si z organiziranim pristopom poenostaviti delo pri hrambi dokumentov ter katero zakonodajo je pri tem dolžan upoštevati delodajalec javnega prava ter katero delodajalec zasebnega prava? Namen našega seminarja je opolnomočiti kadrovske delavce in ostale zaposlene, ki delajo s personalnimi mapami sodelavcev in kadrovskimi evidencami z znanji zakonitega arhiviranja kadrovskih dokumentov. 

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Napovedujemo!

VIDEO SEMINAR

Organiziranje obračuna plač v povezavi s podatki o izrabi delovnega časa
dr. Lidija Robnik

Ključne novosti novele ZDR
Tanja Bohl

AVTORSKI KOLEKTIV

Naši video seminarji so nastali v sodelovanju z najbolj znanimi in najboljšimi strokovnjaki z določenega področja.

Aleksandra Heinzer
predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Tanja Bohl
odvetnica, specializirana za delovno pravo.

Ida Kavčič
davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko.

Irena Kamenščak 
svetuje na področju dohodnine v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.

Majda Gominšek
finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Sabina Lamut
davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega ter računovodskega svetovanja.

Vsi predavatelji

NOVO!

Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

 

VideoCampus AppStore

ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.