Danes je 25.5.2024
Najnovejši video seminarji

Tristranske dobave in najnovejša sodna praksa Garancija

00:52:00, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, 10.5.2024
Na voljo za: VDU gold
... mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka Kadar so pri verižnih dobavah izpolnjeni vsi pogoji, lahko drugi v verigi dobave blaga v državi članici uveljavlja administrativno poenostavitev, ki velja za tristranske posle. Teh pogojev je več, v zvezi z njimi pa je zaslediti tudi aktualno sodno prakso, ...

Pravica do odklopa Garancija

01:00:21, Andreja Samec Koderman, 23.4.2024
Na voljo za: VDU gold
... O pravici do odklopa in kako jo ustrezno vpeljati v prakso, bo predavala strokovnjakinja (Andreja Consulting). Novela Zakona o delovnih razmerjih je uvedla novo pravico do odklopa – delavec v času počitka oz. upravičene odsotnosti z dela ne bo na razpolago ...

Ureditev celovitega kadrovskega poslovanja proračunskega uporabnika Garancija

01:04:10, mag. Edita Horvat, 19.4.2024
Na voljo za: VDU gold
... mag. Edita Horvat Predavateljica vas bo seznanila z urejanjem celovitega kadrovskega poslovanja in s primeri dobre prakse in primeri pogostih napak. Med predavanjem boste lahko predavateljici zastavili vprašanje v povezavi z vašimi kadrovskimi in drugimi zadevami. Krovni akti proračunskega uporabnika ...

Uporaba umetne inteligence v podjetju Garancija

00:52:02, Tanja Bohl, odvetnica, 3.4.2024
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Kako lahko uporaba umetne inteligence pripomore k delovanju podjetja, izboljšanju procesa zaposlovanja in upravljanja s kadri? Kakšne pa so na drugi strani nevarnosti uporabe umetne inteligence, predvsem z vidika varstva osebnih podatkov in nenazadnje tudi odgovornosti za morebitne ...

Prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu Garancija

00:53:20, Tanja Bohl, odvetnica, 3.4.2024
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica V sklopu webinarja bo predstavljen pravni okvir prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Kakšna ravnanja lahko predstavljajo diskriminacijo, nadlegovanje oziroma trpinčenje na delovnem mestu in kakšne so dolžnosti delodajalca na ...

Šola v naravi - plačila učiteljem in izračun cene Garancija

01:01:18, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., 27.3.2024
Na voljo za: VDU gold
... Polona Gostan, univ. dipl. ekon. V UL št 19/24 je bil 8.3. 2024 objavljen tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi, zato bomo tekom seminarja pregledali spremembe, ki jih prinaša. V UL 13/24 je bil objavljen nov Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje ...

Pogodba o zaposlitvi za določen čas Garancija

01:13:11, Tanja Bohl, odvetnica, 21.3.2024
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Pogodba o zaposlitvi se načeloma sklepa za nedoločen čas, pogodba o zaposlitvi za določen čas pa je izjema, ki je dopustna le v zakonsko določenih primerih in zgolj v okviru predpisanih omejitev. Kako torej pravilno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas? Kakšne posebnosti ...

Evidenčna javna naročila Garancija

01:00:02, Miriam Seliškar, univ. dipl. prav., 19.3.2024
Na voljo za: VDU gold
... Miriam Seliškar, univ. dipl. prav. V video seminarju se bomo posvetili tematiki evidenčnih javnih naročil, saj se kljub enaki ureditvi v praksi še vedno porajajo vprašanja. Predavateljica, odvetnica Miriam Seliškar, bo pojasnila, kaj so evidenčna naročila, kako je s poročanjem in vodenjem evidence, katere ...

Napotitev delavcev na delo v tujino: obračun plače Garancija

01:19:14, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., 11.3.2024
Na voljo za: VDU gold
... Irena Kamenščak, univ. dipl. prav. Na webinarju bomo obravnavali tematiko napotitev delavcev na delo v tujino, in sicer se bomo osredotočili na obračunavanje plač. Na webinarju bomo obravnavali tematiko napotitev delavcev na delo v tujino, in sicer se bomo osredotočili na obračunavanje plač. Vsebina ...

Državna revizijska komisija (DKOM): postopki in praksa Garancija

01:00:04, Miriam Seliškar, univ. dipl. prav., 28.2.2024
Na voljo za: VDU gold
... Miriam Seliškar, univ. dipl. prav. Na webinarju bomo predstavili delovanje Državne revizijske komisije (DKOM). Izvedeli boste, kakšne so njene pristojnosti, kako je s postopki, izpostavili pa bomo tudi kakšen zanimiv primer Na webinarju bomo predstavili delovanje Državne revizijske komisije (DKOM). Izvedeli ...
več videov
Najbolj gledani video seminarji
Aktualni seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. april 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Več informacij >>>

Osnove računovodstva, financ in davkov za neekonomiste

2. in 3. april, med 9.00 in 12.00, (ONLINE ali Ljubljana)

Cilj našega izobraževanja je, da z vsebino, ki je pred vami, ponudimo začetnikom in vsem, ki se z osnovnimi ekonomskimi znanji srečujete, ste na poti podjetništva ali se pri svojem delu spoznavate, da ustrezna znanja potrebujete za uspešno razumevanje in vodenje vaših organizacij. Želimo vam predstaviti osnovna znanja s področja ekonomike, računovodstva, financ in davkov.

Več informacij >>>

Napovedujemo!

VIDEO SEMINAR

Uveljavljanje izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Majda Gominšek

Nagrade, kuponi, obdarovanje med pravnimi osebami na primerih iz prakse
Erika Režek

Videonadzor na delovnem mestu
Jerca Petrovič

AVTORSKI KOLEKTIV

Naši video seminarji so nastali v sodelovanju z najbolj znanimi in najboljšimi strokovnjaki z določenega področja.

Aleksandra Heinzer
predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Tanja Bohl
odvetnica, specializirana za delovno pravo.

Ida Kavčič
davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko.

Irena Kamenščak 
svetuje na področju dohodnine v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.

Majda Gominšek
finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Sabina Lamut
davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega ter računovodskega svetovanja.

Vsi predavatelji

NOVO!

Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

 

VideoCampus AppStore

ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.