Danes je 1.6.2023
On-line seminar

Praktični primeri uporabe Chat GPT

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Datum: 06. 06. 2023
Čas: 10.00 - 11.30
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 10

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši video seminarji

Povračilo stroškov prevoza za zaposlenega na delo in z dela in na službeni poti Garancija

01:19:28, Fenja Borštnar, 30.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Obravnavali bomo primer obračuna stroškov prevoza na službenem potovanju, kilometrino za prihod na delo in iz dela, kaj se šteje za službeno pot, kako se obračunava prevoz na delo in iz dela v primeru uporabe službenega vozila in druge primere. Obravnavali bomo primer obračuna stroškov ...

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino Garancija

01:03:58, Natalija Kunstek, 29.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Na spletnem seminarju bomo pojasnili davčno obravnavo dohodkov napotenih delavcev. Prav tako bo predavateljica pozornost namenila inšpekcijskemu nadzoru na tem področju – kdo ga izvaja, na kaj morate paziti in kaj inšpektorji preverjajo. Na spletnem seminarju bomo pojasnili davčno ...

Vodenje evidenc delovnega časa po novem (Zakon o evidencah s področja dela in socialne varnosti) Garancija

01:37:39, Tanja Bohl, odvetnica, 23.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica Državni zbor je potrdil novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Novela določa med drugim podrobnejše podatke, ki se bodo morali voditi v evidenci o izrabi delovnega časa, prav tako opredeljuje obliko vodenja evidenc. Na webinarju bomo zato predstavili ključne ...

Zaposlovanje tujcev: aktualne zakonodajne novosti Garancija

01:04:38, Tanja Bohl, odvetnica, 17.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tanja Bohl, odvetnica V sklopu webinarja bodo predstavljene poglavitne spremembe zakona in vplivi teh sprememb na položaj tujcev v Republiki Sloveniji. Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 50/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZTuj-2) opredeljuje vse pomembne elemente selitve in življenja tujcev v Republiki ...

Avtorski honorarji in drugi dohodki fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja Garancija

00:43:10, Anica Žgajnar, 11.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Anica Žgajnar Predavateljica predstavlja tematiko avtorskih honorarjev in drugih dohodkov fizičnih oseb, ki ne izhajajo iz delovnega razmerja. Uvodoma po zakonski podlagi predstavi avtorske honorarje, poleg obdavčitve izpostavi še praktične primere in izračune. Predavateljica predstavlja tematiko avtorskih ...

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D) Garancija

00:51:09, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., 11.5.2023
Na voljo za: VDU gold
... Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav. 21. februarja 2023 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novelo ZJN-3D, ki pa se kar močno razlikuje od besedila, ki je bilo poleti 2022 poslano v obravnavo. 21. februarja 2023 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novelo ZJN-3D, ki pa se kar močno ...

Dokumentacija in davčni inšpekcijski nadzor Garancija

00:57:45, Natalija Kunstek, 20.4.2023
Na voljo za: VDU gold
... V videu bomo predstavili poslovne listine in dokumentacijo pri davčnem inšpekcijskem nadzoru – katero dokumentacijo morate zavezanci hraniti, kakšni so roki, kaj inšpektorji najpogosteje pogledajo in pa pogoste kršitve v zvezi s tem. V videu bomo predstavili poslovne listine in ...

Oblikovanje cen programov v vrtcih in v šolah z vrtci Garancija

01:24:13, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., 19.4.2023
Na voljo za: VDU gold
... Polona Gostan, univ. dipl. ekon. Tekom seminarja bo podrobneje obrazložena celotna metodologija izračuna cen programov vrtca, postopek sprejema, načina financiranja razlike do polne cene. Poslušalci pa bodo opozorjeni tudi na pogoste napake, ki se zaznavajo pri izračunu programskih cen vrtca. Na podlagi ...

Materiali, namenjeni za stik z živili Garancija

01:00:45, Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn., 3.4.2023
Na voljo za: VDU gold
... Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn. Na seminarju bo predavateljica predstavila naslednjo vsebino: zakonodaja, embalaža ne sme spremeniti izdelka in ne sme vplivati na zdravje ljudi, embalaža predstavlja običajno kemično tveganje, skupine embalažnih materialov, kontrola, novodobni materiali - ...

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja Garancija

01:00:48, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., 31.3.2023
Na voljo za: VDU gold
... Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav. Na video seminarju bomo pojasnili, kakšno je pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Izvedeli boste, kako je urejeno, kakšne so zakonske določbe, kako postopati in na kaj morate biti posebej pazljivi. Na video seminarju bomo pojasnili, kakšno je pravno varstvo ...
več videov
Najbolj gledani video seminarji
Aktualni seminarji

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

22. avgust 2022, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Sama finančna nagrada je za delavca motivator zelo kratek čas. Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Pravna varnost pri arhiviranju kadrovskih dokumentov

31. avgust, med 9.00 in 12.00, (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo  v dvorani)

Kako zadostiti zakonskemu minimumu varnega kadrovanja, katere kadrovske dokumente je delodajalec dolžan hraniti trajno in zakaj določene dokumente hraniti najmanj do izteka pritožbenih rokov? Kako si z organiziranim pristopom poenostaviti delo pri hrambi dokumentov ter katero zakonodajo je pri tem dolžan upoštevati delodajalec javnega prava ter katero delodajalec zasebnega prava? Namen našega seminarja je opolnomočiti kadrovske delavce in ostale zaposlene, ki delajo s personalnimi mapami sodelavcev in kadrovskimi evidencami z znanji zakonitega arhiviranja kadrovskih dokumentov. 

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Napovedujemo!

VIDEO SEMINAR

Praktični primeri uporabe Chat GPT
Peter Mesarec

Povzetek predvidenih sprememb glede pravil o DDV za digitalno dobo – VIDA
mag. Aleksandra Heinzer

Povračilo stroškov prevoza za zaposlenega na delo in z dela in na službeni poti
Fenja Borštnar

AVTORSKI KOLEKTIV

Naši video seminarji so nastali v sodelovanju z najbolj znanimi in najboljšimi strokovnjaki z določenega področja.

Aleksandra Heinzer
predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in njena predstavnica v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

Tanja Bohl
odvetnica, specializirana za delovno pravo.

Ida Kavčič
davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko.

Irena Kamenščak 
svetuje na področju dohodnine v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.

Majda Gominšek
finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Sabina Lamut
davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega ter računovodskega svetovanja.

Vsi predavatelji

NOVO!

Prenesite si aplikacijo Videocampus za enostavnejši ogled video seminarjev:

 

VideoCampus AppStore

ali v trgovini z aplikacijami Google Play oz. Apple App Store poiščite aplikacijo "VideoCampus" in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablico.